دریافت اطلاعات کاربری موقت


 

جهت استفاده از برخی سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور و یا ارسال برخی اظهارنامه ها لازم است تا مودیان محترم از سامانه عملیات الکترونیک مودیان نام کاربری موقت دریافت نمایند. جهت دریافت نام کاربری لازم است تا پس از ثبت اطلاعات اولیه استعلام از ثبت احوال انجام شود. همچنین در نهایت اطلاعات کاربری موقت برای شماره موبایل اعلام شده پیامک خواهد شد.

نکته: این سامانه ارتباطی با سامانه ثبت نام شماره اقتصادی نداشته و تنها استفاده از برخی سرویسهای سازمان طراحی شده است.


لینکهای مرتبط

ثبت نام جهت دریافت نام کاربری موقت (اجاره املاک)
بررسی وضعیت صدور نام کاربری موقت و ارسال مجدد (فراموشی کلمه عبور) و حذف آن