مراکز مجاز ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی


       

جهت دریافت لیست مراکز مجاز خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور روی فایلهای زیر کلیک نمایید:


اسناد قابل دانلود

فهرست دفاتر مجاز اداره پست جمهوری اسلامی ایران (64746 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت استانها (158381 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز پیشخوان دولت (70222 دانلود)
فهرست دفاتر مجاز کافی نت شهر و استان تهران (77255 دانلود)
فهرست مراکز مجاز مشاوران مالیاتی (1009 دانلود)