مراکز مجاز ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی


 

جهت دریافت لیست مراکز مجاز خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور روی فایلهای زیر کلیک نمایید:


اسناد قابل دانلود:
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز کافی نت استانها
[تعداد دانلود: 83513]
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز پیشخوان دولت
[تعداد دانلود: 34902]
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز کافی نت شهر و استان تهران
[تعداد دانلود: 39171]