مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: اجرای کامل طرح جامع مالیاتی از اولویت های اصلی اداره کل است


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اجرای کامل طرح جامع مالیاتی را از اولویت‏های اصلی اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد.
به گزارش سامان، حمید ابدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به لزوم اجرای طرح جامع مالیاتی در استان گفت: اجرای طرح جامع مالیاتی احتیاج به آمادهسازی زیرساختهای اولیه نظیر اصلاح ساختار سازمانی، تجهیزات اداری، کابل گذاری شبکههای ملی و داخلی و آموزش همکاران دارد که این اقدامات بهمرور در فازهای اجرایی مختلف در سطح استان در حال انجام است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار داشت: اجرای طرح جامع مالیاتی تعامل با مردم و وصول مالیات را آسانتر میکند و مالیات بر اساس اصول استانداردشدهای که در طرح جامع مالیاتی منظور شده است وصول میشود.
وی همچنین افزود: با اجرای طرح جامع مالیاتی تمام فعالیت‏های اقتصادی از قبیل خریدوفروش، واردات و صادرات بهصورت کاملا مشخص رهگیری میشود و با این اقدام جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته میشود.
تاریخ خبر:1395/01/30
• [1395/09/15] بازدید نایب رئیس مجلس و معاون وزیر تعاون از دستاوردهای طرح جامع مالیاتی
• [1395/02/28] بخشودگی جرائم فروردین ماه 1395 در خصوص پرداخت مالیات حقوق و مالیات قطعی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم
• [1395/02/14] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تحقق مالیات الکترونیکی از اهداف مهم طرح جامع مالیاتی
• [1395/02/04] مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی: اجرای پروژه های الکترونیکی، موجب رضایتمندی مودیان می شود
• [1395/01/31] اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصل چهارم سال 1394
• [1395/01/28] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبرداد: امسال صاحبان مشاغل تا پایان خرداد برای ارایه اظهارنامه مهلت دارند
• [1394/11/03] رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بازدید از طرح جامع مالیاتی تاکید کرد : طرح جامع مالیاتی اولویت دارترین برنامه سازمان است
• [1394/10/07] رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مهمترین پروژه کنونی کشور را طرح جامع مالیاتی می دانم
• [1394/09/25] تأکید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور برتکمیل طرح جامع مالیاتی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی
• [1394/09/24] مدیر کل امورمالیاتی قم: عدالت مالیاتی در سایه اجرای طرح جامع مالیاتی
آرشیو اخبار