اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو


     

سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو شامل یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند کلیه صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

این امکان از طریق دفاتر ارائه دهنده(دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت) صورت می پذیرد و مودی می تواند با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید.

این فرایند در سراسر کشور به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و کلیه فعالیتها به شکل مستقیم در سازمان منعکس گردیده و مودیان در هر مرحله می توانند وابسته از محل، ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند. در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه(دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو صورت می پذیرد.

شناسنامه سامانه

⏺ نام خدمت: سامانه دریافت مالیات بر درآمد مشاغل خودرو و صدور گواهی مربوطه
⏺ آدرس ورودی: ورود
⏺ نظرسنجی: ثبت نظرات
⏺ شناسه خدمت: 10011622000
⏺ برخی مدارک مورد نیاز در فرایندها: سند مالکیت - مدارک هویتی (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه) - وکالت نامه نماینده قانونی
⏺ ساعات کار سامانه: به صورت 24 ساعته در هفته
⏺ گروه بندی موضوعی سامانه ها: سامانه های مالیاتی سازمانی
⏺ محدوده کاربرد: درون سازمانی - دفاتر پستی - دفاتر پیشخوان
⏺ مکان ارائه خدمت: پیشخوان دولت - دفاتر پستی - فقط شبکه اینترنت
⏺ هزینه خدمات: رایگان

صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها از چه طریق می توانند نسبت به پرداخت مالیات خودروی خود اقدام نمایند؟
جهت آغاز فرآیند مالیات بر درآمد مشاغل خودرو به چه مدارک و مستنداتی نیاز است؟
گواهی پرداخت مالیات چه زمان قابل دریافت می باشد؟
درصورتی که خودرو تغییر کاربری داشته باشد، چه اسناد و مدارکی مورد نیاز می باشد؟
اگر خودرو از اشخاص حقوقی یا سازمان دولتی خریداری شده باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟
چنانچه خودرو از طریق مزایده واگذار گردیده باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟
چنانچه خودرو وارداتی باشد، چه اقدامی می بایست صورت پذیرد؟

سوالات و نکات عمومی

اسناد قابل دانلود

گردش کار مالیات بر درآمد مشاغل خودرو (14552 دانلود)
دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394-4-31 ق.م.م. (7027 دانلود)