اظهارنامه الکترونیک مالیات عملکرد و اجاره املاک


           


مودی گرامی لطفا موارد زیر را به دقت مطالعه نمایید:

• فرم های اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1394 جهت تسلیم عملکرد مذکور و همچنین عملکرد میانسالی جهت مودیان خاص مشمول روی سایت قرار داده شده است. فرمهای خام مربوط به این اظهارنامه ها باقابلیت چاپ به عنوان پیش نویس و به منظور آماده سازی اطلاعات جهت ثبت در سامانه الکترونیکی اظهارنامه با قابلیت PDF در بخش مربوطه در سایت قرار داده شده است.


نکته مهم: تاریخ تسلیم اظهارنامه برای اشخاص حقیقی تا پایان خردادماه 1395 و برای اشخاص حقوقی و اجاره املاک تا پایان تیر ماه 1395 می باشد.


• در سال جدید سیاست سازمان امور مالیاتی کشور دریافت اظهارنامه به صورت کاملا الکترونیکی است و ارائه نسخه کاغذی به واحدهای مالیاتی ضرورتی ندارد

•لطفا قبل از تسلیم و ارسال نهایی الکترونیکی، نسخه پیش نویس تکمیل شده را از سیستم اخذ و به دقت بررسی فرمایید. سپس اقدام به ارسال الکترونیکی، که نهایی و قطعی تلقی می گردد نمایید.

شرایط  ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان  حقیقی، حقوقی و تشکل های قانونی درسال 1394 به شرح ذیل اعلام می گردد:


1- مودیان حقیقی: تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان در صورت تکمیل ثبت نام الکترونیکی امکان پذیر می باشد. در خصوص واحدهای مشارکتی جهت عملکرد 1394 تنها تکمیل یک اظهارنامه کافی است. نیازی به ارایه اظهارنامه انفرادی به تفکیک شرکاء نمی باشد.

اطلاعات شرکاء در واحدهای مشارکتی از سامانه ثبت نام شماره اقتصادی بارگزاری خواهد شد. لذا در صورت عدم ثبت اطلاعات این سامانه (از جمله اطلاعات شرکاء...) در ثبت نام شریک اصلی حتما نسبت به تکمیل آن در سامانه ثبت نام اقدام نمایید.

 

2- مودیان حقوقی:  تسلیم الکترونیکی اظهارنامه این دسته از مودیان با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور و کد رهگیری پیش ثبت نام و در صورت تکمیل اطلاعات ثبت نام امکان پذیر می باشد. بنابراین ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی این مرحله از طریق سامانه اینترنتی عملیات مالیاتی مودیان به نشانیhttp://tax.gov.ir  اقدام نمایند.


تذکر: چنانچه زمان ارسال اظهارنامه الکترونیکی کدخطای 504 را دریافت می کنید به مفهوم عدم برقراری شروط بالا برای ارسال اظهارنامه می باشد.


لذا با عنایت به این که سیاست  و  برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان  به  واحد های مالیاتی می باشد و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان،  مشروط  به تکمیل مراحل ثبت نام  الکترونیکی  به شرح فوق الذکرمی باشد،  مودیان گرامی هرچه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه،  نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند. 
قابل توجه کلیه مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند:

در صورتی که اظهارنامه خود را با گواهی امضاء الکترونیک ارسال می نمایید و پیغام خطا دریافت می کنید، لطفا اطمینان حاصل نمایید که وکالتنامه مالیاتی شما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. همچنین گواهی الکترونیک شما دارای اعتبار تاریخ باشد.


نکات و سوالات مهم

مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 94 چه مقداری است؟
چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟
اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟
در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟
پیغام خطای (504-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
مودیانی که در یک واحد کسبی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه مهندس ناظر و وکیل دادگستری) چگونه می بایست اظهارنامه ارسال نمایند؟
مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟
سامانه خطایاب خودکار چیست؟
مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 94 چه مقداری است؟
چگونه می توان در صورت نصب نسخه جدید اظهارنامه به اطلاعات اظهارنامه های ثبت شده نیز دسترسی داشت؟
پیغام خطای (504-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
در بخش صاحبان مشاغل منظور از بند الف، ب و ج چه می باشد؟
اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟
مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟
مودیانی که در یک واحد کسبی چند فعالیت دارند (به عنوان نمونه مهندس ناظر و وکیل دادگستری) چگونه می بایست اظهارنامه ارسال نمایند؟
پیغام خطای (2-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟
مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟
اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه بند مشمول و یا نوع مودی (حقیقی / حقوقی) را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟
پیغام خطای (8-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
پیغام خطای (10-) خطای طبقه بندی نشده را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
پیغام خطای (42-) یا (403-) را در ارسال اظهارنامه الکترونیکی چگونه می بایست برطرف نمود؟
چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟

نمایش کلیه سوالات عمومی

اسناد قابل دانلود:
ZIP Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1394 و میانسالی های 1395(ویرایش 8.0.0.3)
[تعداد دانلود: 494967]
ZIP Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد سال 1394 و میانسالی های 1395(ویرایش 8.0.0.2)
[تعداد دانلود: 616442]
ZIP Fileنرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک سال 1394 و میانسالی های 1395(ویرایش 8.0.0.1)
[تعداد دانلود: 164053]
Adobe PDF Fileدانلود سوالات متداول نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی
[تعداد دانلود: 61545]
RAR Fileدانلود فیلم آموزشی ثبت اظهارنامه اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 111564]
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز اداره پست جمهوری اسلامی ایران
[تعداد دانلود: 19161]
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز کافی نت استانها
[تعداد دانلود: 83513]
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز پیشخوان دولت
[تعداد دانلود: 34902]
Adobe PDF Fileفهرست دفاتر مجاز کافی نت شهر و استان تهران
[تعداد دانلود: 39171]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه مشارکتی اشخاص حقیقی بند الف عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 18227]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه مشارکتی اشخاص حقیقی بند ب عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 27503]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه مشارکتی اشخاص حقیقی بند ج عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 31907]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقوقی عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 64634]
Adobe PDF Fileراهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 45550]
Adobe PDF Fileراهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 119691]
Adobe PDF Fileراهنمای ثبت الکترونیکی اظهارنامه اجاره املاک
[تعداد دانلود: 26918]
Adobe PDF Fileمراحل تکمیل اظهارنامه
[تعداد دانلود: 221401]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند الف عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 25037]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ب عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 61655]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 57627]
Adobe PDF Fileدانلود فرم اظهارنامه املاک عملکرد سال 1394
[تعداد دانلود: 30731]
صفحات مرتبط:
سامانه ثبت نام
نشانی ادارات امور مالیاتی
نشانی دفاتر اسناد رسمی فعال در زمینه تخصیص گواهی الکترونیکی امضاء
استعلام و اخذ کدفراگیر اتباع و شرکتهای خارجی
نکات مرتبط با ثبت نام و اظهارنامه مالیاتی
سامانه خطایاب خودکار

لینکهای مرتبط:
لیست قبوض الکترونیکی مرتبط با اظهارنامه